ISG Politikamız

Long Petrol, Sağlık ve Güvenlik Yasası ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına, tesislerini kullanan müteahhitlerine, ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir. Long Petrol, bu amacın yerine getirilmesi için tasarlanan kurallar ve prosedürleri kapsayan “0 Tolerans” girişimini kurmuştur. Bu girişim her bir çalışana kendi işini güvenli bir şekilde yapmak için zaman ayırması, güvenli olmayan davranış veya çalışmalarını durdurması yönünde yetki ve sorumluluk veren bir eylem çağrısıdır. Long Petrol, olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kurum genelinde aktif bir şekilde desteklenir. Bu sorumlulukları yerine getirmek için Long Petrol: Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymayı, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir. “0 Tolerans” girişiminin kurallarının ve prosedürlerinin geliştirmesi yönünde üst yönetimin tüm çalışanlarına taahhüdü ve desteği tamdır.